SEO

Chất ổn định canxi và kẽm

Nội dung sản phẩm

Chất ổn định canxi kẽm thân thiện môi trường

Chất ổn định canxi-kẽm thân thiện môi trường mới bao gồm canxi stearate, kẽm stearate, chất bôi trơn làm thành phần chính và hệ thống phức hợp hợp chất chức năng hữu cơ được tổng hợp theo quy trình đặc biệt mà thành. Nó không chỉ có thể thay thế chất ổn định muối chì-cadmium, mà còn có thể thay thế cả chất ổn định hợp chất organotin, đồng thời có khả năng ổn định nhiệt và chống chịu thời tiết tốt.

隐藏域元素占位

Chất ổn định tổng hợp

Chất ổn định tổng hợp được kết hợp bởi tribasic chì stearate, dibasic chì sulfite, chì stearate, sáp PE, axit stearic và canxi cacbonat thông qua quy trình tổng hợp đặc biệt mà thành.

隐藏域元素占位