CONTACT

Sơn Đông Hiệp Hằng nhựa phụ trợ Công ty TNHH

Đường dây nóng:+86-533-3640828


Tel:+86-533-3640828

E-mail:xieheng@sdxhxsl.com

Địa chỉ: Khu công nghiệp khởi nghiệp Đà Nẵng, tỉnh Sơn Đông

 

Quản lý khu vực ông Lý: +86-15966990506
Quản lý khu vực Ông Hoàng: +86-13583374333
Quản lý khu vực Ông Trương: +86-13583374111
Quản lý khu vực: +86-15695432163

Leave A Message

Gửi