Chào mừng nồng nhiệt Công ty TNHH phụ gia nhựa Sơn Đông Hiệp Hằng - bộ phận kinh doanh đã hoàn thành thành công kế hoạch hàng năm của công ty trong quý 3!


Bộ phận kinh doanh của chúng tôi đã hoàn thành thành công kế hoạch hàng năm của công ty trong quý 3! Bộ phận kinh doanh của chúng tôi hoàn toàn đoàn kết! Đoàn kết! Tuân thủ "Làm việc cùng nhau! Tinh thần kiên trì, với ý chí kiên trì, trong môi trường thị trường khắc nghiệt, dựa vào sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, kiên quyết và hiệu quả hoàn thành sứ mệnh và nhiệm vụ mà công ty giao phó, trong môi trường hiện tại, bộ phận kinh doanh có thể hoàn thành thành công nhiệm vụ bán hàng, thực sự không dễ dàng! Công ty thực hiện lấy chất lượng làm cốt lõi! Lấy dịch vụ làm hướng dẫn khái niệm, thiết lập dịch vụ tích hợp từ sản xuất đến bán hàng, sau đó đến sau bán hàng, sức mạnh cứng và mềm tuyệt vời và sự hỗ trợ đầy đủ của phía sau là sự ủng hộ mạnh mẽ của đội ngũ bán hàng, để kỷ niệm bộ phận kinh doanh của chúng tôi hoàn thành thành công kế hoạch hàng năm của công ty và làm tốt công việc xây dựng đội ngũ của đội ngũ bán hàng, công ty tổ chức toàn bộ nhân viên ra ngoài chơi. Lễ kỷ niệm, hình ảnh như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan


Ủy ban lợp mái của Hiệp hội lưu thông vật liệu xây dựng Trung Quốc

Ủy ban lợp mái của Hiệp hội lưu thông vật liệu xây dựng Trung Quốc


Hội nghị lần thứ hai của Hiệp hội lưu thông vật liệu xây dựng Trung Quốc

Hội nghị lần thứ hai của Hiệp hội lưu thông vật liệu xây dựng Trung Quốc


Triển lãm Việt Nam 2018-07-10

Triển lãm Việt Nam 2018-07-10


20181130 Triển lãm Ấn Độ tham gia

20181130 Triển lãm Ấn Độ tham gia


Vật liệu PVC là polyvinyl clorua

Vật liệu PVC là polyvinyl clorua, nó là một trong những sản phẩm nhựa lớn nhất trên thế giới, giá rẻ và được sử dụng rộng rãi, nhựa PVC là bột màu trắng hoặc màu vàng nhạt, không thể sử dụng một mình và phải được sửa đổi.


Chất ổn định canxi và kẽm

Chất ổn định canxi và kẽm thường được chia thành: chất ổn định canxi và kẽm rắn và chất ổn định canxi và kẽm lỏng.