Sơn Đông Hiệp Hằng & Lời chúc đông chí năm 2020


 Tình ấm áp mùa đông đông chí Sơn Đông Hiệp Hằng chúc bạn nhiều nguồn tài chính, mùa đông chí vui vẻ!

Tin tức liên quan


Ủy ban lợp mái của Hiệp hội lưu thông vật liệu xây dựng Trung Quốc

Ủy ban lợp mái của Hiệp hội lưu thông vật liệu xây dựng Trung Quốc


Hội nghị lần thứ hai của Hiệp hội lưu thông vật liệu xây dựng Trung Quốc

Hội nghị lần thứ hai của Hiệp hội lưu thông vật liệu xây dựng Trung Quốc


Triển lãm Việt Nam 2018-07-10

Triển lãm Việt Nam 2018-07-10


20181130 Triển lãm Ấn Độ tham gia

20181130 Triển lãm Ấn Độ tham gia


Vật liệu PVC là polyvinyl clorua

Vật liệu PVC là polyvinyl clorua, nó là một trong những sản phẩm nhựa lớn nhất trên thế giới, giá rẻ và được sử dụng rộng rãi, nhựa PVC là bột màu trắng hoặc màu vàng nhạt, không thể sử dụng một mình và phải được sửa đổi.


Chất ổn định canxi và kẽm

Chất ổn định canxi và kẽm thường được chia thành: chất ổn định canxi và kẽm rắn và chất ổn định canxi và kẽm lỏng.